Avukat Scripti
Anasayfa >> Makaleler >> Makaleler
MAKALELER

  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE 270 SAAT KRİTERİ
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE 270 SAAT KRİTERİ 21 ŞUBAT 2015 Fazla çalışma ücretleri -halk arasında mesai ücreti- iş hukukunu en fazla meşgül eden ve işçilerin en fazla mağdur edildiği alandır. Nitekim işçiler, fazla çalışma ücretlerinin ne denli önemli olduğunu bilmemekte, işlerini kaybetme korkusu ile işverenlerinin fazla çalışma isteklerini geri çevirememekte ve neticesi ...

  Fazla Çalışma Ücretin Nedir ? Şartları ?
Fazla Çalışma Ücretin Nedir ? Şartları ? Halk arasında mesai ücreti olarak ta anılan fazla çalışma ücreti, ülkemizin iş konusundasıkça yaşanan ve çözülemeyen, emek sömürüsüne neden olan   sorunlarından biridir.Fazla çalışma ücreti, İş Hukuku’nda sıkça tartışma konusu olan ve işçilerin haklarının yendiği en geniş ve en yoğun ...

  EŞİT DAVRANMA BORCU (İŞ K. Md. 5 ) ve EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI
  İşverenin Eşit Davranma Borcu EŞİT DAVRANMA BORCU (İŞ K. Md. 5 ) ve EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI TÜRK İŞ HUKUKUKUNDA İŞVERENE İŞÇİ LEHİNE OLARAK EŞİT VE TARAFSIZ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR. İş Kanunu ve Anayasa ilkeleri gereği toplumun temel ilkelerinden birisi eşitlik ilkesidir. Bu husus hem anayasada hem de İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup işverenin işçileri ar ...

  BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ Boşta geçen süre ücreti, işe iade davalarında işçinin işe iade davasını kazandığı takdirde ortaya çıkar. Nitekim işe iade davasını kazanan işçi, işvereninden işe iadesini isteyecek ve Mahkeme Hükmünün yerine getirilmesini isteyecektir. Bu talebini bizzat kendisi yapabileceği gibi vekili veya bağlı bulunduğu sendika aracılığıyla da gerçekle ...

  BAKİYE SÜRE ÜCRETİ NEDİR ? KİMLER TALEP EDEBİLİR ?
BAKİYE SÜRE ÜCRETİ NEDİR ? KİMLER TALEP EDEBİLİR ? 20 ŞUBAT 2015     Belirsiz süreli iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinin haksız feshi durumunda, işçinin talep edebileceği kıdem ve ihbar tazminatından farklı olarak, belirli süreli iş sözleşmesinde işçi bakiye ücret alacağını isteyebilir. Bakiye süre ücreti, yalnızca belirli süreli iş sözleşmesi ile &c ...

 
Toplam : 18 Ýlk Sayfa Bir Önceki Sayfa  Sayfa :1 - 2 - 3 - 4 - Bir Sonraki Sayfa  Son Sayfa 

 
Adres
Tel: 0212 528 29 06 GSM :0 (532) 462 22 99
Fax: 0212 528 29 07
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Banka Hesapları Faaliyet Alanlarımız Kariyer
Galeri Makaleler İletişim