Avukat Scripti
Anasayfa >> Makaleler >> ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

  ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Türk medeni kanununa göre, Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin boşanma için birlikte başvurması (anlaşmalı boşanma) veya eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Çekişmeli boşanmadan farlı olarak , eşlerin duruşmada hazır olmaları gerekmektedir. Bu durumda hakimin boşanma kararı verebilmesi için tarafları bizzat dinlemesi şarttır. Hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini dikkate alarak eşler arasındaki anlaşmada gerekli gördüğü takdirde düzeltme yapabilir. Evlilik birliği bir yıldan az sürmüşse, bu durumda anlaşmalı boşanma yapılamaz. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle bir celsede sonuçlanır, ancak anlaşmalı boşanma davalarında karı ve koca duruşmada bizzat hazır bulunmak zorundadırlar.

 

Boşanma nedenlerinden özel boşanma nedenleri yanında,Türk Medeni Kanunu’nun 166’inci maddesinde genel boşanma nedenlerinden biri olarak evlilik birliğinin sarsılması düzenlenmiştir. Şayet evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi eşlerin kendilerinden beklenmeyecek derecede güçleşmişse, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır olursa, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Hakkın kötüye kullanılması halinde, evlilik birliliğin devamının davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yararı kalmamışsa, boşanmaya karar verilebilir.

 

Taraflardan birinin açtığı boşanma davası herhangi bir sebeple reddedilmişse, Eğer hakim herhangi bir sebeple boşanma davasını reddetmişse ve ret kararı kesinleştikten itibaren üç yıl boyunca her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, yani taraflar biarada yaşyamamışlarsa,  evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.Burada en önemli husus, tarafların, red kararından sonra bir araya gelememiş olmalarıdır.


 
Adres
Tel: 0212 528 29 06 GSM :0 (532) 462 22 99
Fax: 0212 528 29 07
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Banka Hesapları Faaliyet Alanlarımız Kariyer
Galeri Makaleler İletişim