Avukat Scripti
Anasayfa >> Makaleler >> HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NEDİR ?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NEDİR ?

  HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NEDİR ?

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NEDİR ?

21 ŞUBAT 2015

İş hukukukumuzda sorunlu ve işçiler aleyhine kullanılan konulardan biri de hafta tatili konusudur.Hafta tatili, bir işyerine bağlı olarak çalışan işçilerin bir haftada dinleneceği süreci ifade etmektedir. Hafta tatili ücreti ise, hafta tatilinde çalıştırılan işçilere ödenecek ücreti ifade edecektir. İşçiler, çalışma sürelerinin yanı sıra verimliliğin artması, işçinin özel yaşantısında da sosyallik kazanması vb. nedenlerle hafta tatili verilmesi, hafta tatili verilmiyor ise bu güne karşılık gelen ücretin işçiye ödenmesi İş Kanunu tarafından zorunlu kılınmıştır. Nitekim İş Kanunu’nun 46. maddesinde hafta tatili şu şekilde düzenlenmiştir :

‘ Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. ’

Hafta Tatili Hangi Gün Olur ?

İş Kanunu’nun 46. maddesi incelendiğinde hafta tatilinin belirli bir günde olması gerektiğinden bahsedilmemiştir. Bu husus işverenin takdirine bırakılmıştır. Nitekim uygulamada Pazar günleri hafta tatili olarak uygulansa da işe ve işin niteliğine göre cumartesi günlerinin de tatil olduğu veya haftaiçi bir günün işçiye hafta tatili olarak verildiği görülecektir. İş Kanunu gereğince dikkat edilmesi gereken nokta hafta tatili olarak verilen sürenin 24 saat kesintisiz olması gerekliliğidir.

24 Saatlik Hafta Tatilinin İhlal Edilmesi Halinde Ne Olur ?

İş Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere işçiye verilecek hafta tatili 24 saat kesintisiz bir süre olmalıdır. Şayet hafta tatili olarak verilen 24 saatlik süre içerisinde işçi 1-2 saat çalıştırılırsa kanuna aykırılık söz konusu olacak ve işçi hafta tatili ücretine hak kazanacaktır.

24 Saatlik Hafta Tatili Süresi Nasıl Kullanılmalıdır ?

İşveren, 24 saatlik kesintisiz hafta tatili süresini bölerek kullanma hakkına sahip değildir. Taraflar aralarında anlaşarak 10 saatlik tatilini Perşembe günü, 14 saatlik tatilini Pazar günü kullanamaz. 24 saatlik süre kesinlikle bölünemeyecek ve işçi bu süreyi kesintisiz olarak dinlenme ile geçirecektir. Şayet bölünerek kullanılan bir hafta tatili söz konusu ise işçi hafta tatili ücretine hak kazanacaktır.

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır ?

İş Kanunu’nda hafta tatili ücretinin nasıl hesaplanacağına dair bir hüküm yoktur. Bu nedenle fazla çalışma ücretinin hesaplanması yöntemi kıyasen buraya da uygulanacak ve hafta tatili ücreti bu şekilde hesaplanacaktır. Hafta tatilinde çalışan işçi için hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti uygulanacaktır. Bu doğrultuda şayet bir işçi hafta tatilinde çalışmış ise 2,5 günlük yevmiyeye hak kazanacaktır.

Hafta tatilinde çalışan işçiye, 1,5 yevmiye verilecektir. (Yukarıda bahsettiğimiz 2,5 yevmiyenin nedeni hafta tatilinde çalışmanın hem fazla çalışma hem de hafta tatili çalışması olarak değerlendirilmesidir.)

Hafta Tatili Ücretinde İspat Yükü Kimdedir ?

Hafta tatilinde çalışmanın ispatı işçinin üzerindedir. Hafta tatilinde çalıştığını işçinin ispat etmesi gerekir. İşveren ise hafta tatilinde çalıştırdığı işçisine hak edişini ödediğini ispatla yükümlüdür. Görüldüğü üzere fazla çalışma ücretine ilişkin ispat kuralları burada da geçerliliğini sürdürmektedir.

Hafta Tatili Ücretinde Faiz

Hafta tatili ücreti de İş Kanunu çerçevesinde ücret sayılmakta ve faiz hususu da buna göre şekillenmektedir. Buna göre; hafta tatili ücretinin zamanında ödenmemesi halinde hafta tatili ücretine uygulanacak faiz ; bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizdir.

Faizin başlangıç tarihi, işverenin temerrüde düşürülme tarihidir. Nitekim dava açmadan da işverene ihtarname çekilerek işveren temerrüde düşürülebilir ve faiz ihtarnamenin muhataba ulaştığı tarihten itibaren işler. Şayet davacı, davasını kısmi dava olarak açmış ise davanın ıslah tarihi faiz başlangıç tarihi olacaktır. Ortada bir belirsiz alacak davası var ise davanın açıldığı tarihten itibaren faiz işletilecektir.

Hafta Tatili Ücretinde Zamanaşımı

İş Kanunu’nda hafta tatili ücreti için 5 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.

Hafta Tatili Ücretine İlişkin Yargıtay Kararları

Yukarıda beyan ettiğimiz hususlar üzerine bazı Yargıtay Kararlarını sizlerle paylaşmak arzusundayız. Hafta tatili ücretine ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

Fazla çalışma yapıldığı, hafta tatili ve genel tatillerde çalışıldığını ispat yükü davacı işçiye aittir. Ücretlerinin ödendiği ise davalı işverene aittir.

Kesintisiz 24 saat dinlendirilmemişse 1 saat çalıştırılsa bile hafta tatili ücretine hak kazanır. Tam hafta tatili ücretine hükmedilir.

Cumartesi çalışma günüdür, tatili günü değildir. Bu nedenle cumartesi günlerinin hafta tatili kabul edilerek hafta tatili ücretine hükmedilmesi hatalıdır.

Hafta tatili haftanın herhangi bir gününde kullanılabilir. Bu tamamen iş koluna , iş sahasında nasıl bir yol izlendiğine ve işverenin tercihine bağlıdır. Bu durum taraflar ve çalışanlar arasında kararlaştırılabilir.


 
Adres
Tel: 0212 528 29 06 GSM :0 (532) 462 22 99
Fax: 0212 528 29 07
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Banka Hesapları Faaliyet Alanlarımız Kariyer
Galeri Makaleler İletişim