Avukat Scripti
Anasayfa >> Kariyer
Kariyer

Kişisel Bilgiler  
Ad:
Soyad:
Doðum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cinsiyet:
Erkek Kadýn
Medeni Durum:
Sürekli Adres:
Telefon:
Cep Telefonu:
E-mail:
SSK No:
T.C. Kimlik No:
Uyruk:
Askerlik Durumu:
Askerliðinizi Yapmadýysanýz
Nedenini Yazýnýz:


FIZIKSEL BILGILER  
Boyunuz:
Kilonuz:
Geçirmiş Olduğunuz önemli
rahatsızlıklar,ameliyat varmı?
Herhangi bir bedensel Özrünüz varmı?
Yok Ayak Eller Duyma Konuþma Diðer
Acil durumlarda baþvurulacak kiþinin
Adý Soyadý, Telefonu, Adresi:

EGITIM BILGILERI      
En Son Bitirdiðiniz Okul:    

  Okul / Bölüm: Giş Tarihi: Mezuniyet Tarihi:
ilkögretim:
Lise:
Üniversite:
Yüksek Lisans / Doktora / Uzmanlýk:

Yabancý Dil: Konuþma Yazma
Ýngilizce:
Çok iyi iyi Orta Zayýf
Çok iyi iyi Orta Zayýf
Almanca:
Çok iyi iyi Orta Zayýf
Çok iyi iyi Orta Zayýf
Fransýzca:
Çok iyi iyi Orta Zayýf
Çok iyi iyi Orta Zayý;f
Diðer:
Çok iyi iyi Orta Zayýf
Çok iyi iyi Orta Zayýf

Katýldýðýnýz kurs, seminer,
sertifika programlarý:
Bilgisayar kullanýyor musunuz?
Evet Hayýr
Evet ise kullandýðýnýz programlar:

ÝÞ TECRÜBESÝ
Kuruluþ ismi, Adresi: Giriþ Tarihi: Ayrýlýþ Tarihi: Pozisyon: Ayrýlýþ Nedeni:

  DÝÐER BÝLGÝLER  
Bizi nereden duydunuz?
Bizde Çalýþan akraba ya da
Yakýnýnýz var mý?
Evet Hayýr
Varsa Adý Soyadý:
Ýþ yerimizden talep ettiðiniz ücret:
Sigara kullanýyor musunuz?
Evet Hayýr
Seyahat etmeye engel bir durumunuz var mý?
Evet Hayýr
Mesai saatleri dýþýnda çalýþabilir misiniz?
Evet Hayýr
Vardiyalý çalýþabilir misiniz?
Evet Hayýr
Sürücü ehliyetiniz varsa sýnýfý:Bu formdaki bilgiler tamamen gizli tutulacaktýr.

 
Adres
Tel: 0212 528 29 06 GSM :0 (532) 462 22 99
Fax: 0212 528 29 07
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Banka Hesapları Faaliyet Alanlarımız Kariyer
Galeri Makaleler İletişim